Hakkımızda

Hakkımızda

Ankara merkezli olarak 2000 yılında kurulan İSTEM Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. alanında uzman, yeterli bilgi ve birikime sahip kadrosu ile uluslararası standartlara uygun değerleme, araştırma ve teknik hizmetler vermektedir. Şirketimiz gerek 20 yıllık değerleme tecrübesi gerekse bu tecrübeyle oluşan uzman ekibi, donanımı ve teknik alt yapısıyla gayrimenkul değerlemesi alanında uzman kuruluşlardan biridir.

Şirketimiz kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda değerleme hizmeti vermektedir. Kamu ve özel sektör aracılığı ile yapılan büyük ölçekli yatırımlarda kamulaştırmaya yönelik parsel düzeyinde kıymet takdir raporlarının hazırlanması, uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi, davaların açılması ve mahkemeler aracılığı ile oluşan bilirkişi raporlarına karşı savunmaya esas raporlarının hazırlanması faaliyetlerini sürdürmektedir.

İSTEM Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. sosyo-ekonomik ve çevresel araştırmalar alanında tüm bilgi birikimine ve deneyime sahip bir kuruluş olarak çalışmalarını bu ayrıcalık ile yürütmektedir.

İSTEMGayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-62.3 sayılı “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ”i çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 12.03.2020 tarihinde Kurulca listeye alınmıştır.

İSTEM Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 10.09.2020 tarih ve 9136 sayılı kararı ile şirketimize “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11’inci maddesine istinaden, bankalara Yönetmeliğin 4’üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

Talep Formu

Değerlemesi talep edilen taşınmaza ait bilgileri lütfen doldurunuz. Ekspertiz Birimi en kısa sürede tarafınıza geri dönüş sağlayacaktır.

Copyright © 2019 All Right Reserved      Web Tasarım: Libart Medya